Lidmaatschap en Contributie

Kun je nog niet schermen? Dan volg je de introductiecursus. Deze is opgesplitst in een jeugdcursus en één voor volwassenen.

Deze cursus is bedoeld om jou kennis te laten maken met de schermsport.
- De cursus kost € 90,00 euro voor 10 lessen van 1 uur en inclusief het verplicht tijdelijke lidmaatschap van de landelijke bond.
- Je krijgt instructie van een bevoegd schermtrainer, en je maakt gebruik van de schermuitrusting van de vereniging. 
- Je bent (ivm de verzekering) 3 maanden tijdelijk lid van de Koninklijk Nederlandse Algemene Schermbond (KNAS).
- Je ontvangt een mooi gedocumenteerd instructieboekje.

1e les is uitleg en een eerste kennismaking met de schermsport op een trainingsavond.
Daarna een cyclus van 9 lessen.
Na het volgen van de cursus beslis je of je definitief lid wilt worden.

Kun je al schermen? Dan wordt je lid en neem je onmiddellijk deel aan de trainingen voor gevorderden.

Je wordt lid voor de duur van de rest van het schermseizoen (tot 1 juli).

De contributie wordt per jaar betaald. Er kan in twee termijnen worden betaald op verzoek.

 Seizoen 2023/24      
jeugd tot 15 jaar      
jeugd van 15 t/m 20 jaar volwassenen 21 jaar en ouder
Rapier  € 170,-  € 195,-  € 220, -
KNAS *
 € 34,80  € 34,80  € 69,60
totaal  € 204,80  € 229,80  € 289,60

* De contributie voor de KNAS wordt jaarlijks geïndexeerd; bovenstaande prijzen zijn voor het jaar 2024.

Degenen die de introductiecursus hebben gevolgd en degenen die kunnen schermen en gedurende het jaar lid worden, betalen vanaf het begin van de eerstvolgende maand na afloop van de cursus.

Dat betekent het volgende:
Contributie wordt berekend op basis van 10 maanden per jaar schermen (sept t/m juni), ofwel

- Jeugd tot 15 jaar € 17,00 per maand
- Jeugd 15 t/m 20 jaar € 19,50 per maand
- Volwassenen 21 jaar en ouder € 22,00 per maand

Je betaalt de contributie en het lidmaatschap van de KNAS binnen een maand na ontvangst van de nota. Het KNAS lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt in de maand september door onze penningmeester geheven voor het daarop volgende jaar.

Ben je al lid van een andere Nederlandse schermvereniging? En wil je af en toe eens sparren bij Rapier. Dan kun je een 10-prikkenkaart bij ons kopen voor € 125.
Elke keer dat je komt schermen, wordt een keer afgevinkt door de schermleraar. Voor meer info neem contact op via het contactformulier.

Indien er meer kinderen (tot 18 jaar) uit één gezin bij Rapier schermen, wordt voor het tweede en volgende kind korting gegeven op de contributie. Vraag ernaar bij de penningmeester.

Het lidmaatschap kan schriftelijk of via de email bij de penningmeester worden beëindigd met ingang van het nieuwe seizoen.

TSV Rapier

Elke dinsdag schermen (behalve op feestdagen en de maanden juli en augustus). Zie ook het jaarprogramma.

Jeugd van 19.00 tot 20.00 uur, opgedeeld in beginners en gevorderden. 
Volwassenen van 20.00 tot 22.00 uur. De introductiecursus van de volwassenen start tussen 20.00 en 20.15 uur.

Foto sporthal met adres