ONZE GESCHIEDENIS

Achter de link vindt u het jubileumboek wat is gemaakt ivm het 50 jarig bestaan van Rapier.
De link opent in een nieuw scherm.  Jubileumboek 50-jarig bestaan

 

De Voorzitters:

1949 - 1952 > Arie Beukers
1952 - 1961 > Wim Vintges
1961 - 1970 > Jules Swagemakers
1970 - 1972 > Jack van de Ven
1972 - 1973 > Joop Pompe
1973 - 1980 > Adrie Poldervaart
1980 - 2004 > Joop Pompe
2004 - 2008 > Geert-Jan Wittens
2008 - 2010 > Nicolette Verhoeven-Tiedink
2010 - 2017 > Maarten Verhoeven
2017 - 2018 > Geoffrey van Beek
2018 - Heden > Ineke Knape

(Hoofd)Maîtres:

1947 - 1948 > Jac Honig
1948 - 1978 > Jacob Siebrand
1978 - 1996 > Paul van Dijk
1996 - 2001 > Leo Sannen
2001 - 2004 > Frans Hoeberegts
2004 - 2020 > Vic Hartog
2005 - heden > Leo Sannen
2023 - heden > Ellen Obster

Trainingslocaties

1948 - 1948 > Zaal van Wijk (physio-therapeut) in de Fabriekstraat
1948 - 1948 > Fabriek Verschuuren-Piron aan de Koningshoeven
1948 - 1964 > Kantine Fabriek Swagemakers in de Hoogvensestraat
1964 - 19?? > Zaaltje in de Studentensporthal aan de Academielaan
19?? - 1973 > Kantine Fabriek Swagemakers in de Hoogvensestraat
1973 - 1975 > Sportzaal Burgerijpad (nabij de Noordstraat)
1975 - 1984 > Gymnastieklokaal Michaël LEAO aan de Reitse Hoevenstraat
1984 - 1987 > Sportzaal Streekcentrum Tilburg aan de Van Maarseveenstraat
1987 - 1989 > Gymzaal Eerste Jan Ligthartschool aan de Ringbaan Oost
1989 - 1997 > Sportzaal achter de Pellikaanhal aan de Raadsheer Luijbenstraat
1997 - 2016 > Sportzaal Kunst & Kracht aan de Van Maarseveenstraat
2016 - heden > Sportzaal Dongewijk aan de Dongewijkdreef

In steekwoorden, als tijdlijn, een aantal bijzonderheden;

1948:
In Tilburg wordt door een paar enthousiaste schermers geschermd in een zaaltje van een fysiotherapeut.
Al snel werd verhuisd naar de fabriek van Verschuuren-Piron.
Daar werd in de mandenmakerij boven de paardenstal geschermd.
Aangezien het er behoorlijk stonk naar paardenmest en bij elke uitval het stof opdwarrelde,
werd een aanbod om in de fabriek van Swagemakers te schermen dankbaar aanvaard.
Het ging er gemoedelijk aan toe. Een bestuur was er niet. Dat was gewoonweg niet nodig.
De trainingen werden gegeven door Jac Honig, later werd deze taak overgenomen door maître J Siebrand

1949:
De Tilburgse schermclub organiseert voor het eerst een toernooi in de N.K. Harmonie.
Dit toernooi keerde tot en met 1956 jaarlijks terug.
In 1949 werd het besluit genomen om een echte vereniging op te richten onder de naam Tilburgse Schermvereniging Het Rapier.
Het eerste bestuur bestond uit: Arie Beukers, voorzitter; Cor van Herwaarden, penningmeester; Jac Honig, secretaris.

1951:
De vereniging wordt daadwerkelijk opgericht onder de naam TSV Het Rapier.
op vrijdag 13 april 1951. In 2021 bestond de vereniging dus 70 jaar!

1952
TSV Het Rapier organiseert de wedstrijden voor de K.O.O.S (Koninklijke OnderOfficiers Schermbond), dit assaut duurde een week.
Op de foto een schermontmoeting in Nijmegen.

1953
Op verzoek van de KNASB neemt TSV Het Rapier deel aan de eerste buitenlandse wedstrijd in West-Duitsland van ETUF te Essen.

1969
Joop Pompe (ere-lid) en vele jaren onze voorzitter wordt lid van de vereniging.

1985
In de statutenwijziging wordt de officiële naam gewijzigd in 'Tilburgse Schermvereniging Rapier'.

1987
Eerste KWII toernooi:  Uit een krantenbericht uit 1989:
"In 1987 werd dit internationale degen-evenement georganiseerd ter gelegenheid van de feestelijke gebeurtenissen
rondom de onthulling van de nieuwe gedenknaald ter nagedachtenis aan Koning Willem II."

2000 tot heden:
Rapier verandert van een gezellige vereniging voor volwassenen naar een vereniging met een goede verhouding tussen volwassenen en jeugd.
Momenteel is Rapier een vereniging met een actieve jeugdafdeling.
De volwassenen schermen recreatief, nemen soms deel aan wedstrijden (Koning Willem II toernooi, Ferrum Vetus, NK senioren, NK equipe)
Bij de jeugd is er een actieve deelname aan de Jeugdpunten wedstrijden en een aantal zijn actief wedstrijdschermer, zelfs ook in het internationale circuit.

TSV Rapier

Elke dinsdag schermen (behalve op feestdagen en de maanden juli en augustus). Zie ook het jaarprogramma.

Jeugd van 19.00 tot 20.00 uur, opgedeeld in beginners en gevorderden. 
Volwassenen van 20.00 tot 22.00 uur. De introductiecursus van de volwassenen start tussen 20.00 en 20.15 uur.

Foto sporthal met adres