Algemene Ledenvergadering (ALV)

Elk jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Er is dan geen schermles.
Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden, kiezen we leden van het bestuur en
worden er belangrijke besluiten genomen. In 2019 was de ALV op dinsdag 30 april plaats.