Algemene Ledenvergadering (ALV)

Elk jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Er is dan geen schermles.
Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden, kiezen we leden van het bestuur en
worden er belangrijke besluiten genomen.

In 2021 is de ALV op 6 mei. Deze ALV zal digitaal plaatsvinden gelet op de coronamaatregelen. De stukken zijn al naar de leden per email verstuurt.