Algemene Ledenvergadering (ALV)

Elk jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Er is dan geen schermles.
Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden, kiezen we leden van het bestuur en
worden er belangrijke besluiten genomen. In 2020 wordt de ALV op 25 augustus gehouden. De geplande ALV in april is niet doorgegaan
ivm de Corona maatregelen.