Algemene Ledenvergadering (ALV)

Elk jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Er is dan geen schermles.
Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden, kiezen we leden van het bestuur en
worden er belangrijke besluiten genomen. De foto geeft de bestuurswisseling in 2017 aan. In 2019 vindt de ALV op dinsdag 30 april plaats.

 ALV 2017