Lid worden/zijn contributie

Lid worden

Nieuwe leden, die nog niet kunnen schermen, stromen in via de introductiecursus.
Deze cursus is bedoeld om u kennis te laten maken met de schermsport.
-De cursus kost € 80,00 euro voor 10 lessen van 1 uur.
-U krijgt instructie van een bevoegd schermtrainer, maakt gebruik van de schermuitrusting van de vereniging. 
-U bent (ivm de verzekering) 3 maanden tijdelijk lid van de KNAS.
-U ontvangt een mooi gedocumenteerd instructieboekje.

1e les is uitleg en u komt kijken op een trainingsavond.
Daarna een cyclus van 9 lessen. Afhankelijk van de situatie, wel/niet op een reguliere trainingsavond.
Na het volgen van de cursus beslist u of u definitief lid wilt worden.

Nieuwe leden, die al kunnen schermen, kunnen altijd direct lid worden en onmiddellijk deelnemen aan de trainingen.

U wordt lid voor de duur van de rest van het schermseizoen (tot 1 juli),
m.i.v. de dag waarop u de eerste keer mee komt schermen na de evt. introductiecursus.

Contributie (10 maanden per jaar, sept t/m juni)

-Jeugd tot 15 jaar € 16,00 per maand
-Jeugd 15 t/m 20 jaar € 18,50 per maand
-Volwassenen 21 jaar en ouder € 21,00 per maand

Er kan alleen in twee termijnen worden betaald op speciaal verzoek.

Daarnaast verplicht ook;

Lidmaatschap van de KNAS (Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond)
Contributie:

-Introductielidmaatschap € 5,00 (inbegrepen bij de introductiecursus)
-Jeugd t/m 20 jaar € 28,75 per jaar
-Volwassenen 21 jaar en ouder € 57,50 per jaar
-U betaald de contributie en het lidmaatschap van de KNAS binnen een maand na ontvangst van de nota. 

Voor dit bedrag traint u mee tijdens de trainingsavond en kunt u als lid van de KNAS deelnemen aan wedstrijden.

Ben je al lid van een andere NL schermvereniging: Met onze 10-prikkenkaart kun je goedkoop komen sparren, neem contact met ons op 
voor meer info.

Lidmaatschap beëindigen:

Schriftelijk (of via de email) bij de penningmeester bij begin van het nieuwe seizoen.